Fjellkjede AS

Fjellkjede AS opererte innen fintech og datasentertjenester. Fjellkjede tilbød innovative hosting tjenester for blokkjedebaserte systemer. Typisk PoW mining, men også løsninger for PoS mining.

🏷startups 🏷fail 🏷portefølje

2017

Januar

 • I januar 2017 var prisen for en BTC ca $1000.
 • Startet med PoW mining av ZCASH (ZEC) med kraftige grafikkkort på hjemmesnekra rigger.
 • Leide lokaler på Dale i Sandnes. Bygget ut strømforsyning.
 • Miner 50k NOK pr mnd.

Desember

 • BTC kurs topper på ca $19000 i desember.
 • Vi var tidlig ute, og ser et stort potensiale både for egen mining men også datasentertjenester.
 • Gode marginer. Eventyrlig vekst i kryptomarkedet.
 • 100 ZEC minet H2 2017.
 • Opportunity: 1,15 ZEC per invested NOK per year
 • Beslutter å stifte Fjellmynt AS som skal tilby PoW og PoS mining, datasentertjenester, og fintech apps.

2018

Januar

 • Utfordrende for startups i Blockchain-bransjen. Startups nektes bankkonto. Vi sørger for å ikke nevne blockchain, krypto, mining eller bitcoin i noen sammenheng. Velger navnet Fjellkjede AS fremfor Fjellmynt AS av samme grunn.

Februar

 • Fjellkjede AS stiftet. Fjellkjede.no
 • Finansiert med nesten 2mill NOK.
 • Fjellkjede logo
 • Leier nedlagt fabrikkbygg i Sandnes, med 800A trafo. Potensiale for mer enn 500 KW uttak som er nødvendig for at datasenter skal få redusert el-avgift.
 • Mye negativt om crypto, blockchain, bitcoin i media. Hvitvasking, kriminalitet, strømforbruk etc. Gjør det vanskelig å snakke med investorer, partnere og det offentlige.

Mars

 • Innleder samarbeid med American Crypto Company. Selskapet selger "billig og grønn" ASIC hosting i det amerikanske markedet.
  American Crypto Company
  Partner i det amerikanske markedet.
 • Uvanlig høy strømpris. 80øre/kwh på Nordpool.
 • Laget system for regnskapsføring av minet og tradet kryptovaluta.

April

 • Må leie byggestrøm i datasenteret.
 • Mye nybrottsarbeid. Skal det beregnes MVA på mining? I en forhåndsuttalelse fikk vi bekreftet at utvinning av kryptovaluta er en fjernleverbar tjeneste og skal derfor fritas for MVA når tjenesten leveres utenfor merverdiavgiftsområdet.
 • April er en varm måned.

Mai

 • Sommeren og varmen kom. Dager med over 28 grader. Skaper problemer med kjøling.
 • kjølagregat
  Må ut å handle kjøleaggregat
 • Kunder står i kø for å få hosting. Fjellkjede har ikke kapasitet på grunn av strømbegrensninger og varme.
 • Søker tilskudd fra Innovasjon Norge for utvikling av tjenester og hardware. Blant annet en løsning for å gjenvinne og utnytte overskuddsvarmen.
 • Ser etter eksterne investorer. Målet er utbygging av strømforsyning slik at vi får et uttak over 500 KW, og dermed redusert el-avgift fra 20øre/kwh til 4øre/kwh.

Juni

 • Avslag fra Innovasjon Norge på tilskudd til produktutvikling. De ønsket ikke å gi støtte til selskap i kryptobransjen. 🤦‍♂️🙊 (Der "kryptobransjen" betyr alt med blokkjedeteknologi)
 • Uvanlig varmt i juni. Problemer med kjøling.
 • Førte runder av utbygging av strøm endelig klart i fabrikken. 50KW.
 • BTC dropper til ca $7700.

Juli

 • Rundt 60000 kwh forbruk pr mnd.
 • Over 30 grader! 🥵
 • Utolmodige kunder vil skalere og vil sende flere kontainere med ASIC miniere. Samtidig går kryptomarkedet ned og strømprisen opp i Norge. Også mye usikkerhet knyttet til regjeringens forslag om å øke el-avgiften.
 • Fortsatt uvanlig høy strømpris. 54øre/kwh på Nordpool. Omtrent dobbelt så mye som kundene forventer.
 • Strømregning på 50000kr
 • Bygger varmekanal
  Bygger varmekanal med avtrekk

August

 • Flere kunder kommer til. Selv uten markedsføring.
 • Fortsatt varm sommer og høye strømpriser. internasjonale kunder lurer på hva som skjer... Skulle det ikke være billig strøm i Norge?

September

 • Ser på andre og større lokaler.
  gamle sykkelfabrikken
  Gamle sykkelfabrikken hadde dessverre ikke nok strøm.

Oktober

 • Genererer ca 80000kr pr måned med ASIC og GPU mining. Strømutgifter er ca 50000kr.
 • 🤦‍♂️Regjeringen vurderer å fjerne den reduserte el-avgiften for datasenter som driver med (direkte eller indirekte) med utvinning av kryptovaluta. 🤯 🤦‍♂️
 • Nyheten gir stor uro i markedet og store aktører flykter fra Norge, som nå plutselig ble "politisk ustabilt".
 • Våre utenlandske kunder setter seg på gjerdet.
 • Effektledd i nettleien kicker inn i vinterhalvåret.
 • Planlegger utbygging av strømtilførsel. 300k kr.
 • Eksperimenterer med solceller.
 • Møter med Næringssjef i nærliggende kommune og tomteeier for bygging av solcellepark og mobile datasenter.
  containermining
  Mobile datasentere med strøm fra solceller.

November

 • Tap av utenlandske kunder, lave kryptokurser og dyr strøm gjør at vi sliter med likviditeten.
 • Får redusert husleie.
 • Inngår lukrativ avtale med en Russisk hosting leverandør i Irkutsk. Forbereder å sende mining utstyr dit.
 • Ikke rett frem å eksportere avansert teknologi til Russland. Tillatelse søkes hos Utenriksdepartementet.
 • Strømpris norge nordpool
  Uvanlig høy strømprispris fra Nordpool. I tillegg kommer påslag, sertifikater og nettleie med effektledd.

Desember

 • Fremdeles lokasjon på Dale. Billigere strøm på fastpris der.

2019

Januar

 • Positiv melding fra Utenriksdepartementet.
  Russland shipment
  En pall med ASIC miniere, velsignet av Utenriksdept på vei til Russland. Verdi ca 500k kr.
 • BTC kurs ca $3500. 📉
 • Strømpris over 1kr/kwh. Pluss effektledd på nettleia, så klart. På egen mining er det også full MVA på strøm.

Februar

 • DHL sliter med å få levert miningutstyret. Dokumenter mangler i tollen.

Mars

 • Tezos Staking Service live. Bond Pool og delegation service. Detter er altså PoS basert "mining" i stedet for "PoW" som har høy strømkostnad. Fjellkjede får inntekter fra delegation.
 • Russlandforsendelsen sitter fortsatt fast på grensa inn i Russland.

April

 • Selger unna GPUer, da vi anser at GPU-baser mining ikke vil være lønnsomt fremover samt at markedet tas over av ASIC.

Juni

 • Vi får Russlandforsendelsen med ASIC minere i retur. DHL klarte ikke å importere. 🤦‍♂️
  Russland shipment
  En pall med ASIC miniere, i retur fra Russland.

Juli

 • Billigere strøm, stigende BTC kurs. Har fremdeles hostingkunder som HODLer ut.

Oktober

 • Fallende BTC kurs og effektledd på nettleia.
 • Husleieøkning fra årsskiftet
 • Dårlig likviditet
 • Sier opp leieavtalen i fabrikken.

Desember

 • Finner løsning med huseier for 2020. Blir værende i fabrikken og fremleier deler av lokalet.

2020

Januar

 • BTC kurs på ca $8200, strømpris ca 30-40 øre

Februar

 • Krypto i en bølgedal. Vi mister våre siste hostingkunder.

Mars

 • Vi vurderer status nøye. Dårlig likviditet, ingen kunder, synkende BTC krus. Vi lykkes med å finne en løsning. Vi har troa på at krypto vil komme tilbake, og vi strekker oss langt for å holde skuta flytende.
 • Korona 😷
 • BTC kurs under $5000

Mars

 • Korona

Mai

 • En sommer med svært billig strøm starter.
 • Våre største konkurrenter går også over ende

August

 • Vi beslutter å avvikle virksomheten kontrollert. Selv om BTC kursen stiger og strømmen er billig har vi ikke cash til vente på oppturen 😩
 • Vi begynner å selge unna utstyr

Oktober

 • Dyrere nettleie. Mining er rundet av.

November

 • Selger unna kryptobeholdning.
  Selger for tidlig
  Typisk...
 • BTC kurs mer enn $15000, og stigende trend!

Desember

 • Fjellkjede AS opphører å eksistere. Noen stumper er reddet, men vi klarte ikke å holde skuta flytende til oppturen som potensielt kom:
 • Renner inn med ASIC hosting forespørsler
  Oppturen som kom. Renner inn med hostingforespørsler
  Renner inn med ASIC hosting forespørsler
  Oppturen som kom. Renner inn med hostingforespørsler
  Renner inn med ASIC hosting forespørsler
  Oppturen som kom. Renner inn med hostingforespørsler
  Renner inn med ASIC hosting forespørsler
  Oppturen som kom. Renner inn med hostingforespørsler

2021

 • BTC kurs på godt over over $50000 🤦‍♂️😶