Dunning-Kruger effekten

Dunning-Kruger effekten er en tankefeil der man tror man har “skjønnt greia”, ser helhetel eller funnet sannheten, selv om man ikke har tilstrekkelig kunnskap.

Dunning-Kruger effekten foreslår altså at mennesker med lav kompetanse også ikke har evner til å innse sin egen inkomptetanse.

Dess mindre kunnskap man har, jo sikrere er man.

Dess mer kunnskap man har, jo mindre sikker er man.

Jo mer kunnskap man har om et emne jo lettere er det å erkjenne at det ikke går an å være sikker. Det er for mange variabler, gråsoner og forutsetninger.

Effekten er oppkalt etter psykologene David Dunning og Justin Kruger.