Innovasjonseffektivitet

Innovasjon i Norge 2023

I 2022 var Norge på 22. plass i FNs WIPO Global Innovation Index. I 2023 er Norge rangert som nummer 19. 📈 Hele rapporten kan lastes ned her (pdf). Oppsummert så er endrigene slik: Institusjoner 2023: Poengsum på 85,1 (Rang 4) 📉 2022: Poengsum på 87,1 (Rang 3) Kunnskap og Forskning 2023: Poengsum på 53,2 (Rang 19) 📉 2022: Poengsum på 53,6 (Rang 19) Infrastruktur 2023: Poengsum på 63,2 (Rang 7) 📈 2022: Poengsum på 66,5 (Rang 6) Forretningsmodenhet 2023: Poengsum på 47,5 (Rang 29) 📈 2022: Poengsum på 44,6 (Rang 28) Markedsmodenhet 2023: Poengsum på 52,5 (Rang 22) 📈 2022: Poengsum på 52,0 (Rang 21) Kunnskaps- og teknologiske produkter 2023: Poengsum på 37,5 (Rang 28) 📉 2022: Poengsum på 39,2 (Rang 25) Kreative produkter 2023: Poengsum på 44,7 (Rang 23) 📈 2022: Poengsum på 34,6 (Rang 30) Mer kreative 🧑🏼‍🎨 Denne enkle analysen viser at selv om Norge har sett en generell forbedring i sin samlede innovasjonsrangering, er det variasjoner på tvers av forskjellige profiler, med betydelig forbedring i kreative utbytter og relativ stabilitet i menneskelig kapital og forskning....

November 17, 2023

Om Innovasjon i det Grønne Skiftet

Morsomt å bidra til et utdanningsprogram i regi av Universitetet i Sør-Norge (USN) med temaet Grønn omstilling i luftfarten. Jeg snakker litt om innovasjon, innovasjonsmodeller og hvordan teknologi kan bidra. Snakker om innovasjon med Sophia Adampour ...

October 13, 2023

Saas Kpi

I Software as a Service (SaaS) er det mange rare tre-bokstavsforkortelser (TBF) man hører når man skal beskrive status eller vekst i SaaS bedriften. ARR, CAC, LTV for eksempel. Og kombinasjoner som CAC:LTV eller den enda mer magiske “Rule of 40” 🤯. Dette er alle mål, eller metrics på godt norsk, som kan fortelle om businessen går bra eller dårlig. “Key Performance Indicator” (KPI), med andre ord. Her er noen av de mest vanlige og nyttige KPI målene det kan være nyttig å ha i korttidshukommelsen:...

June 19, 2023

ESG: miljø og bærekraft, sosiale forhold og virksomhetsstyring

CO2 nivået i atmosfæren var i mars 2023 421.00 ppm. Økning på 0.52% på ett år. (Se nederst på denne siden for oppdaterte tall) Flere startup-investorer stiller krav til miljø og bærekraft, sosiale forhold og virksomhetsstyring i bedriftene. (ESG investeringer) Jeg har i det siste blitt mer opptatt av å stille både spørsmål og krav til bedrifter jeg er i kontakt med rundt bærekraftstrategi spesielt. Bærekraft, sosiale forhold og virksomhetsstyring bør være i fokus fra dag én....

April 17, 2023
Norge på 22. plass i global innovasjon

Innovasjon i Norge

Norge er på 22.plass i FNs WIPO Global Innovation Index 2022 Global Innovation Index 2022 Sveits, Sverige, Danmark, Finland, Canada, Estland m. fl er flinkere enn Norge på innovasjon. Hvor kan vi bli bedre? Her er noen kjappe notater: Institusjoner Norge scorer bra på et stabilt politisk system, selv om det også viste seg å være svært ustabilt da blokkjede-teknoligien kom til Norge.) 🤦‍♂️ Norge scorer dårlig på at det er vanskelig å si opp overfløding bemanning samt at det nok kunne vært mer lukerativt å starte bedrift i Norge....

March 15, 2023
Impact Million, Impact Awards

Impact Million

Impact Awards er et arrangement i regi av Innovation Dock og SuperDuper Ventures, ikke ulikt “Garderobemillionen” , men med fokus på klima, miljø og grønne løsninger og generelt positiv påvirking på samfunnet. Liker det! Jeg er så heldig å få være med som investor sammen med en rekke andre flinke folk 🤩. Nominér startups eller personer her....

February 16, 2023

Konvertibelt Lån

Først, hva er et konvertibelt lån? Et konvertibelt lån er et lån til bedriften som på et tidspunkt i fremtiden skal enten gjøres om (konverteres) til aksjer i bedriften eller tilbakebetales. Når er det lurt å vurdere konvertible lån ? Konvertible lån er supre for startups i veldig tidlig fase, gjerne før sin første emisjon, da det er vanskelig å sette en troverdig verdi på bedriften. Konvertible lån kan være smart for tidlig-fase startups det er vanskelig å verdsette....

November 23, 2022

Produktet i Product Led Growth (PLG)

Product-led Growth er definert som “en vekstmodell der produktbruk driver kundeanskaffelse, -trofasthet og ekspansjon”. How PLG can grow your product, and not only SaaS metrics? PLG har blitt superpopulært i SaaS-bransjen som en måte å akselerere veksten på mange av de viktigste SaaS-KPIene som MRR, CAC, churn, CLV, NRR, OMG, WTF og så videre… Når det snakkes om av eksperter, er det ofte kategorisert som en markedsførings- eller salgsstrategi....

November 17, 2022

Startup CEO

Alle bedrifter må ha en daglig leder (CEO), også startups. Men hva skiller en startup-CEO fra en CEO i en etablert bedrift? ceo i startup Kanskje er det også litt skummelt å ta på seg ansvaret som CEO i en ekte bedrift. Ansvar for regnskap, HR, styrearbeid og mye annet som bare indirekte har noe med produktet eller tjenesten startuppen leverer, følger med CEO-tittelen. “Daglig leder er en norsk selskapsrettslig tittel som tilegnes den personen i en bedrift som anses ansvarlig for selskapets daglige drift og ledelse....

September 15, 2022

Innovasjonsledelse

Gartner Hype Cycle er kjent for å evaluer modenheten til teknoliger, prosesser, metoder og mye mer. Her er hvordan Gartner vurderer modenheten til ulike innovasjonsmetodikker. Noen metodikker, som for eksempel Centers of Excellence, virker noe gammeldagse. Jeg jobbet selv i et Center of Excellence i 2004… Metodikken har nok utviklet seg noe siden den gang og fortjener derfor en ny “hype”. Generelt har trenden de siste årene vært å bruke en demokratisk og åpen modell for å etablere en kultur for innovasjon i bedriften....

May 21, 2022