I 2022 var Norge på 22. plass i FNs WIPO Global Innovation Index.

I 2023 er Norge rangert som nummer 19. 📈

Hele rapporten kan lastes ned her (pdf).

Oppsummert så er endrigene slik:

Institusjoner

 • 2023: Poengsum på 85,1 (Rang 4) 📉
 • 2022: Poengsum på 87,1 (Rang 3)

Kunnskap og Forskning

 • 2023: Poengsum på 53,2 (Rang 19) 📉
 • 2022: Poengsum på 53,6 (Rang 19)

Infrastruktur

 • 2023: Poengsum på 63,2 (Rang 7) 📈
 • 2022: Poengsum på 66,5 (Rang 6)

Forretningsmodenhet

 • 2023: Poengsum på 47,5 (Rang 29) 📈
 • 2022: Poengsum på 44,6 (Rang 28)

Markedsmodenhet

 • 2023: Poengsum på 52,5 (Rang 22) 📈
 • 2022: Poengsum på 52,0 (Rang 21)

Kunnskaps- og teknologiske produkter

 • 2023: Poengsum på 37,5 (Rang 28) 📉
 • 2022: Poengsum på 39,2 (Rang 25)

Kreative produkter

 • 2023: Poengsum på 44,7 (Rang 23) 📈
 • 2022: Poengsum på 34,6 (Rang 30)

Mer kreative 🧑🏼‍🎨

Denne enkle analysen viser at selv om Norge har sett en generell forbedring i sin samlede innovasjonsrangering, er det variasjoner på tvers av forskjellige profiler, med betydelig forbedring i kreative utbytter og relativ stabilitet i menneskelig kapital og forskning.

Kreative Produkter
Omårdet med størst positiv utvikling i Norge i 2023 i forhold til 2022

Fremdeles ligger Norge “under streken” som viser hva man får igjen for innsatsen med å skape/legge tilrette for innovasjon:

Innovasjon og effektivitet i Norge 2023
Fremdeles scorer Norge litt dårligere enn andre på resultatet av innovasjonssatsningene

Les hele rapporten her. Anbefales.

(data analysert med chatGPT og kontrollert av meg)