Jeg er teknologigrunder og investor. Jeg jobber med innovasjon, produktutvikling og vekst.

Med “investor hatten” på, ønsker jeg å fokusere på tidlig-fase-startups. Gjerne på idèstadiet. Jeg kan bidra med rådgivning, sparring, mentoring konkrete oppdrag og finansiering.

Investeringsstrategien kan oppsummeres som “tidlig inn, tidlig ut”. Ofte trenger en god idè bare bitte litt hjelp og finansiering før konseptet og verdien blir konkret, synlig og lettsolgt.

iJas investerer først og fremst i teknologi-, online- og webbaserte prosjekter.

Portefølje

Noen av selskapene jeg har (hatt) interesser i. Noen direkte, andre indirekte gjennom investeringsselskapene Victrix og Victrix Invest.

Om meg

Min “dagjobb” er å fylle rollen som Vice President of Innovation i det amerikanske selskapet ScientiaMobile Inc.

ScientiaMobile er en investering fra Victrix Invest, som igjen er et resultat av det første oppstartsselskapet jeg var en del av. Lang historie kort, så ble jeg med over i ScientiaMobile som en del av en investering bestående av kapital, intellectual property (IP) og kompetanse. Mitt oppdrag er å implementere nye forretningsgrener i selskapet som skal gi avkastning på investeringen. Dette innebærer for eksempel å fasilitere transformasjonen fra lisens- til SaaS salg, samt å etablere en innovasjonskultur.

“Kveldsjobben” er å bidra på forskjellige måter i startup miljøet lokalt, samt egne startup prosjekter. Jeg har vært med i Angel Challenge Stavanger og gjorde flere investeringer i kjølvannet både på egen hånd og i grupper.

Bakgrunnen min er fra IT-branjsen (programmerer) og spisskompetansen er innenfor mobilteknologi, sky og web, som også var grunnlaget for mitt første startup-prosjekt. Jeg skriver og twitrer litt om “dagjobben”. Jeg er ofte å finne på konferanser enten som taler eller deltaker.

Min superhelt-egenskap er nok at jeg med min tekniske bakgrunn har ferdigheter til å både å identifisere en forretningsmulighet og samtidig være i stand til å verifisere, og av og til implementere, idèen direkte.

I større sammenhenger hjelper min tekniske bakgrunn å forstå og evaluere omfanget av komplekse forretnignsmuligheter fra et teknisk- og implementasjonsperspektiv. Jeg kan nok om innovsjons-, vekststrategier og produktstrategier til å si at jeg kan egentlig ikke noe om det. Men jeg har jobbet lenge nok med det til å være trygg på at jeg finner veien underveis. I dag jobber jeg mye med vekststrategier for SaaS tjenester. (“Growth Hacking” som noen kaller det)

Exit? Nei. Det er ofte et mål for gründere å få en lukrativ exit. Det hadde vært kult det, men for meg er ikke det et mål i seg selv. Jeg jobber fremdeles i nettverket som oppstod rundt det første startup prosjektet. Tvilsomt om jeg noen gang kan ha en “vanlig” jobb igjen, men så jeg har til salt på grøten ønsker jeg å bidra til at andre også får en like god start på reisen som jeg fikk.