Årets viktigste eventyr?

Impact Awards i år, som i fjor, var jeg så heldig å få være med å dele ut en million kroner til en bedirft som har utmerket seg:

Impact Awards honors companies and individuals that have achieved extraordinary outcomes, making a difference for our future.

Jon Arne Sæterås deler ut Impact Million på Impact Awards 2024
Investorer Impact Million 2024

I fjor var det Solintegra som gjorde seg fortjent til investeringen. I år var disse selskapene nominert:

Første steg i utvelgelsen var å bli enige om en “short list” med finalister på 3 selskap. Dette var nok det vanskligste. Alle de tre finalistene kunne godt vunnet. De tre som pitchet på Impact Awards scenen: Grin, Sandcatch og Casper.

Grin AS

Grin✨ ble den verdige vinner av 1mill NOK for videre vekst og internasjonal satsning 🚀

Grin lager panteløsnigner for embalasje. Til forskjell fra pantesystemet vi er kjent med i Norge, som leser strekkoder, bruker Grin kamera og objektgjenkjenning. Videre kobles systemet til lokale belønningssystemer (tenk pantelapp). Grin får god drahjelp fra EU og strengere krav til gjenbruk, resirkulering og reduksjon i avfall.