CO2 nivået i atmosfæren var i mars 2023 421.00 ppm. Økning på 0.52% på ett år. (Se nederst på denne siden for oppdaterte tall)

ESG startup investringer
Flere startup-investorer stiller krav til miljø og bærekraft, sosiale forhold og virksomhetsstyring i bedriftene. (ESG investeringer)

Jeg har i det siste blitt mer opptatt av å stille både spørsmål og krav til bedrifter jeg er i kontakt med rundt bærekraftstrategi spesielt. Bærekraft, sosiale forhold og virksomhetsstyring bør være i fokus fra dag én.

Det er også gledelig at flere investorer, og grundere, inkluderer ESG prinsipper i aksjonæravtalen!

Hva er ESG investeringer?

Kort sagt er det at Bærekraft, sosiale forhold og virksomhetsstyring er en del av kriteriene for verdsetting og investeringsstrategi. Har man ikke ESG planene i orden, blir verdsettelsen lavere og interessen fra enkelte (flere og flere, meg selv inkludert) vil være lavere.

Miljø og bærekraft (Environmental): Dette omfatter vurdering av en selskaps påvirkning på miljøet, inkludert aspekter som klimaendringer, forurensning, ressursforvaltning, energieffektivitet og bruk av fornybar energi.

Sosial (Social): Dette inkluderer vurdering av et selskaps påvirkning på samfunnet, inkludert aspekter som menneskerettigheter, arbeidsforhold, helse og sikkerhet, likestilling, mangfold og inkludering, samt samfunnsengasjement.

Styring (Governance): Dette omfatter vurdering av et selskaps ledelsesstruktur, etikk, transparens, eierstyring, og korrupsjonsbekjempelse. Dette kan også inkludere vurdering av aksjonærenes rettigheter, styrets uavhengighet, og revisjon og rapporteringspraksis.

Hvordan komme i gang med ESG?

Harvard Business Review har en fin oppsummering. I Norge er vi generelt flinke på Sosial, og Styring sammenlignet med resten av verden. Viktigst for meg er Miljø og Bærekraft.

Tips for å komme i gang med Miljø og Bærekraft:

  • Lag en bærekraftsstrategi. Hvordan påvirker bedriftens virke miljøet og hva gjøres for å minimere klimaavtrykket? Ta gjerne utganskpunkt i FNs bærekraftsmål.
  • Finn din bedrifts klimaavtrykk. (Vanskelig. Men jeg har laget et lite verktøy for å komme i gang her.)
  • Lag en plan for å begrense klimaavtrykket og/eller kompensere. Plant trær for eksempel.
  • Få ESG inn i aksjonæravtalen (vedlegg)
  • Rapporter på nøkkeltall til styret.
  • Skryt av arbeidet ditt og bruk det som et konkurransefortrinn!