Ankring. Forankringseffekten

Forankringseffenten, eller ankereffekten er en tankefeil.

Vi har en tendens til å legge mer vekt på den første informasjonen vi får om et emne, enn den informasjonen vi får senere. Vi sammenligner hele tiden påfølgende informasjon med den første (“ankeret”) vi fikk.

I en forhandling kan det være lurt å være førstemann til å slenge ut et anker slik at diskusjonen har dette som utgangspunkt.

Det å legge for stor vekt på et bestemt holdepunkt i bedømmelse, som for eksempel når noe som inntreffer først i en sekvens av informasjon dominerer totalinntrykket. Konkret kan det være at man er villig til å betale mer i en forhandlingssituasjon om den man forhandler med starter på et høyere nivå 1


  1. snl ↩︎