rammeeffekten, konteksteffekten

Hvordan informasjon, valg eller beslutningsgrunnlag presenteres, påvirker valget.

Kahneman og Tversky kaller rammeeffekten et “kognitivt bias” eller tankefeil1. Dette er et begrep i adferdsøkonomien der psykologi møter økonomi.

Er innpakningen fin, er innholdet fint

En velorganisert, polert pitch med flotte powerpoints og tilsynelatende god dokumentasjon påvirker publikum til å tro at innholdet også er bra.

Man blir offer for rammeeffekten når man dømmer en pitch på presentasjonen fremfor innholdet.


  1. Tversky, A. & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211, 453-458. ↩︎