Saas Kpi

I Software as a Service (SaaS) er det mange rare tre-bokstavsforkortelser (TBF) man hører når man skal beskrive status eller vekst i SaaS bedriften. ARR, CAC, LTV for eksempel. Og kombinasjoner som CAC:LTV eller den enda mer magiske “Rule of 40” 🤯. Dette er alle mål, eller metrics på godt norsk, som kan fortelle om businessen går bra eller dårlig. “Key Performance Indicator” (KPI), med andre ord. Her er noen av de mest vanlige og nyttige KPI målene det kan være nyttig å ha i korttidshukommelsen:...

June 19, 2023