Confirmation Bias Bekreftelsesfellen

Bekreftelsesfellen, eller Bekreftelsestendens, er et kognitivt bias som er svært vanlig.

Når vi allerede har en (forutinntatt) oppfatning, har vi en tendens til å tolke informajsonen vi har, og lete etter ny informasjon, som bekrefter oppfatningen vi allerede har. Ganske enkelt fordi det er enklest. Vi husker også bedre den informasjonen som bekrefter den meningen vi hadde på forhånd.

Det er viktig å være oppmersom på denne tankefeilen fordi den fort kan skape et ekkokammer for ufullstendig eller feilaktig informasjon.

Avsender kan for eksempel spekulere og utnytte bekreftelsesfellen ved å “pakke inn” budskapet for å få mottaker til å gå i bekreftelsesfellen.

Jan-Ole Hesselberg oppsummerer bekreftelsesfellen slik:

  • Vi søker etter informasjon som støtter våre standpunkt
  • Vi tolker informasjon i den retningen som passer oss best
  • Vi husker den informasjonen som passer oss best, bedre enn den som ikke gjør det

For en gründer er det fort gjort å gå i denne fella når man skal lage forretningsmodellen eller anslå addresserbart marked. Flere feller spiller inn så klart, men en start-up kan være blendet av sin egen gode ide.

En engleinvestor har nok generelt et “åpent sinn” når pitcher skal fordøyes, men pitcher du ideen din kan bekreftelsesfellen påvirke hva engleinvestor husker fra pitchen i etterkant.