Fjellkjede AS var et selskap som skulle etablere seg nisjen for desentraliserte IT systemer ved å bygge ut datasenter som var spesielt tilpasset denne kundegruppens behov.

Man skal jo alltid gjøre noe man ikke kan. Med det som motto, co-foundet jeg Fjellkjede AS. Fjellkjede AS skulle i tillegg til å bygge ut datasenter for å tilby hosting, også drive med egen mining av ulike kryptovalutaer. Jeg hadde noe erfaring med dette på forhånd. Men nå skulle det altså gjøres i stor skala.

Business-caset viste at dette kunne bli svært lønnsomt. Selv i worst case scenario. Vi skulle bruke inntekter fra egen mining til å finansiere deler av veksten. I starten var det gode marginer. Vi har heldige med timingen.

Mining (PoW) er en strømkrevende aktivitet. Fra utlandet var det stor etterspørsel etter norsk, miljøvennlig, fornybar, billing strøm.

For datasentertjenester var Fjellkjedes differensiator å bygge ut mange mindre lokajsoner i billige lokaler med god tilgang til strøm. Flere av våre konkurrenter gikk for store utbygginger og store lokasjoner. Vi startet med to lokasjoner i Sandnes.

Utfordringer i kø

Fjellkjede chart
Fjellkjede var uheldige med mye lav tiltro til krypto, varm sommer, historisk dyr strøm og krevende kunder samtidig som selskapet skulle skalere.

Selv om selskapet var godt finansiert, tæret utbyggingen av våre første datasenter på likviditeten. Når våre utenlandske kunder også forsvant som følge av uforutsigbare forhold i Norge var det vanskelig å skalere selskapet.

Kunder kom (litt for tidlig)

Ble tvunget til å ta noen snarveier og betale for løsninger som vi ikke fikk avkastning på

Tidenens varmeste sommer

Når man bygger datasenter slik fjellkjede gjorde, så er lufting og kjøling en utfordring. Spesielt siden vi hadde litt for mye kunder litt for tidlig. Sommeren 2018 var svært varm.

Tidenes dyreste strøm

Når utenlandske kunder forventet en svært lav pris på vår grønne strøm, var virkeligheten noe annet i 2018. Etter alle påslag, el-sertifikater (og for egen mining også MVA), kom prisen opp i godt over 1kr. Bare for strøm. Nettleie i tillegg.

Ustabile politiske forhold

Spesielt utenlandske kunder ble overrasket da myndighetene plutselig så ut til å forandre rammebetingelsene i en budsjetthestehandel. Selv om økningen i el-avigift ikke ble noe av til slutt, var nok dette spikeren i kista, ikke bare for Fjellkjede, men også for en nisje for norske datasentre generelt.

Mye negativ oppmerksomhet

Generelt mye negativt i media om krypto, Bitcoin og block chain. Dette gjorde det vanskelig å få investorer, men også støtte, råd og hjelp fra Innovasjon Norge. Bankkonto var også en utfordring. Man følte seg nesten kriminell.

Videre arbeidet vi med løsnigner for solcellestrøm, mobile datasenterenheter, gjenbruk av overskuddsvarme, i tillegg til PoS mining og utvikling av software. Men dette var også vanskelig å løfte siden Innovasjon Norge, og andre støtteordninger, nærmest hadde som prinsipp å ikke engasjere seg i prosjekt tilknyttet blokkjedeteknologi.

Fjellkjede AS ble avviklet vinteren 2020. #fail

Hva lærte jeg?

Kort oppsummert:

  • Flere ulykker kan komme samtidig
  • Hardwareprodusentene, de som lager PoW ASIC minere, sitter med med mer makt i bransjen enn man liker å tro.
  • Avstanden mellom nasjonal politikk og forretningsgrunnlaget for et startup er kort.
  • Strøm er dyrt og vanskelig å budsjettere.
  • Uventet mye nybrottsarbeid mtp. regnskap, rapportering, skatter og avgifter.
  • Krypto/mining har en interessant kundebase. Overlapper med kundebasen for gambling.
  • Kryptovaluta, blokkjede og grønn strøm vokser. Ikke alle har troa selv om BTC er >$50000 i skrivende stund, men Fjellkjede føles som en svæært god mulighet som glapp mest på grunn av uflaks og hendelser utenfor vår kontroll.
  • Skal du bli rik på kryptovaluta alene, er det nok billigere å kjøpe enn å mine. Men hvor er moroa i det….