Jeg har egentlig alltid jobbet “remote”. Jeg har jobbet sammen med et team jeg ikke deler kontor med. Derfor har jeg alltid fulgt og eksperimentert med ulike hjelpemiddel.

Slack er kanskje det verktøyet som jeg både har likt best og har hatt mest å si for organisasjonene som har brukt det.

Slack email screenshot
Jeg introduserte Slack i en global organisasjon i August 2014. Et knapt år etter lansering

Slack ble unfanget i august 2013, jeg introduserte Slack et år senere. Motivasjonen min var først å fremst å lage en delingskultur i organisasjonen. Organisasjonen var relativt ny, og jeg hadde oppdaget at mye av informasjonen eksisterte i epost-tråder og dokumenter som var delt mellom enkeltpersoner.

Slack er platformen som enklest adresserer dette. En slags WIKI levende på steroider, mer enn en chat- og ringeeapp slik Skype er.

Slack gjør kommunikasjonen transparent og legger grunnlaget for delingskultur. Delingskultur er viktig for alle som arbeider med innovasjon. Epost, Yammer, Skype, IRC et.al. hadde aldri klart dette.

Og nå kjøper Salesforce Slack for 27,7 mrd dollar. Blir vel en del av en “suite”, da…. 😑

Slack mister nok litt av de upolitiske tilnærmingene og funksjonene som uavhengigheten skapte. Tilnærmingene og funksjonene som har skapt god kultur for deling og innovasjon i mange startups og bedrifter siden 2013.

Hva blir det neste?