NFT, Nifties og non-fungible token? 🤓 NFT er en forkortelse for “Non-Fungible Token” og kalles ofte for en “Niftie”. På norsk kan man oversette det til “et bevis (token) på at noe (digitalt objekt) er unikt og og ikke kan erstattes (med en annen kopi av det digitale objektet)”.

Digitale objekter, eller åndsverk, som fritt kan verifiseres, autentisert av en blokkjede

Selve objektet som NFTen representerer er ofte et bilde, video, animasjon, lyd, musikk eller andre digitale kreasjoner.

Denne flotte katten ble for eksempel nylig solgt for 300 ETH! 💰 Det vil si NFTen som representerer animasjonen av katten ble solgt for det beløpet. Selve filen kan lasetes ned uten hinder. Det er altså beviset på eierskapet eller lisensen til den orginale og uerstattelige versjonen av katteanimasjonen man betaler for. Det er imidlertid viktig å merke seg at man ikke eier opphavsrettighetene til objektet. Det er det kunstneren eller skaperen som gjør.

Hva er en NFT eller Non-fungible token
Kilde: https://youtu.be/a8ww4aNlPQU

NFT kan da definers som “Digitale objekter, eller åndsverk, som fritt kan verifiseres, autentisert av en blokkjede”. Med andre ord gjør altså NFT det mulig å identifisere den orignale katteanimasjonen i en haug med tilsynelatende identiske katteanimasjoner.

For kunstneren, eller skaperen, av det digitale objektet er det fine at man er sikret royalty hver gang objektet omsettes.

Mine kunstverk

Som et lite påskeprosjekt har jeg laget noen “Påske NFTs”: Relativt skumle påskekyllinger: (løp å kjøp!)

Hic et Nunc eller Kalamint.io er på mange måter å anbefale siden denne er bygget på Tezos blokkjeden og ikke Ethereum. Tezos er PoS basert og langt mindre strømkrevende, og dermed mer miljøvennlig. Billigere for kunstneren er det også siden man stort sett betaler mye lavere transaksjonskonstnader (Gas) enn ved Ethereum.

Begynne med NFTs? Se etter platformer som bruker Tezos i stedet for Ethereum! Tezos er billigere og mer miljøvennlig!

Er NFTs like viktig som kryptovaluta?

Valuta som Bitcoin og Ether har lenge vært den enkleste måten å beskrive bruken og verdien av blokkjedeteknologien. Men jeg tror at NTF er like viktig. NFT er nok ikke like omsettelig (det ligger i naturen til NFT), men NFT dekker et behov som så langt ikke har hatt en god nok løsning.

Jeg har vært opptatt av blokkjede teknologien en stund. For lenge siden jobbet jeg en del med DRM og kan tydelig se synergier. NFT generelt er kjempespennede og dekker helt klart er behov. Musikkbransjen tror jeg vil nyte godt av denne måten å bruke blokkjeder og smartkontrakter på.

Siden til og med jeg klarte å legge ut mine skumle påskekyllinger for salg, blir dette spacet fort forspølet. Kurerte markedsplasser som https://superrare.co/ demmer til en viss grad opp for dette. Se spesielt profilen til Espen Kluge Co-founder av Høylytt AS. Espen er jo en ekte og superdyktig digital kunstner som har solgt sin kunst på blokkjeden i årvis allerede.