Utholdenhet og standhaftighet. Det høres jo ut som en floskel eller en selvfølgelighet.

Fra filmen The Founder er det èn ting jeg satt igjen med. Persistance. Utholdenhet og standhaftighet. Jeg visste jo at utholdenhet og standhaftighet var viktig før jeg hadde sett filmen også, men det er dette med å sette ting i perspektiv…

Når jeg kjenner at ting går trått og frustrasjonen stiger, tenker jeg på denne 👆.

Ørkenvandring

Utholdenhet og standhaftighet handler ikke om å aggressivt presse gjennom beslutninger eller strategier koste hva det koste vil. Det handler heller om å snu hver stein, prøve alle angrepsvinkler og metoder for å skape en varig adferdsendring i organisasjonen.

Adferdsendring kan være nødvendig når man skal implementere en ny markedsstrategi, etablere innovasjonskultur, etablere nye support rutiner, utvikle et nytt produkt/tjeneste eller andre små, men viktige, ting som å bruke nye verktøy for intern kommunikasjon og informasjonsdeling.

Å skape en varig adferdsendring i startup’en, enten man er investor eller gründer, kan føles som en ørkenvandring. Her kreves utholdenhet og standhaftighet! Man må gjenta samme budskapet igjen og igjen, argumentere og demonstrere igjen og igjen. Beslutte igjen og igjen. Følge opp samme budskapet igjen og igjen. …uten fremskirtt.

Utrolig lite motiverende!

I ett av selskapene jeg er involvert i har jeg nylig hatt en opplevelse relatert til Persistance. Vi har utviklet en ny produktlinje. Uten ekstern finansiering. Bare med organisk “vekst” og raske iterasjoner. Selve produktutviklingen har gått over all forventning med tanke på hvor boot-strappet prosjektet har vært. Men når produktet skulle markedsføres og selges var det full stopp!

Utrolig lite motiverende!

Produktet og produktlinjen krevde store endringer i måten organisasjonen gjennomførte salgsprosessen, og hvordan man markedsførte og kommuniserte rundt produktet. I tillegg til å håndtere inbound lisenssalg slik man var vant med, måtte man nå også håndtere SaaS salg i storskala og bygge en merkevare fra null.

Utrolig lite motiverende!

I utgangspunktet tenkte jeg at salgs- og markedsaktiviteter var utenfor mitt domene, annet enn å beslutte sammen at “dette produktet skal vi selge og markedsføre”. Men gjennom ørkenvandringen var det eneste jeg hørte min egen stemme gjenta det samme igjen og igjen …og igjen. …og jeg ble overrasket stagig over hvor mange i bedriften som ikke hadde fått med seg hva vi skulle gjøre.

Utrolig lite motiverende!

Persistance Hacking

I etterkant skjønner jeg jo at det var mitt ansvar å krige gjennom en varig adferdsendring, ikke bare for salg/marked, men for hele organisasjonen.

Men så, ganske nøyaktig 1½ år etter at jeg la ut på ørkenvandringen begynnte plutselig forandringer å skje.

Ulike steder i organisasjonen begynnte å snakke om, og implementere løsninger og endringer som jeg hadde predikert om de siste 18 månedene. 🤩

Utrolig motiverende og tilfredsstillende!

Å sette fingeren på akkurat hva som gjorde at ting endret seg er så klart vanskelig. Kanskje det ikke hadde noe med meg å gjøre i det hele tatt… Uansett; her er noen strategier som kan gjøre ørkenvandringen overkommelig, og som jeg bevisst har brukt for å holde ideer, strategier, planer og aksjonspunkter synlige. Ikke bare for organisasjonen, men kanskje mest for å hjelpe meg selv til å holde fokus og retningen gjennom ørkenen.

  1. Definer mål og sett i gang initiativer som støtter målene

    Initiativene er aktiviteter som må gjennomføres for å nå målene. Hauger av bøker er skrevet om Målsetting. Det er egentlig ikke så viktig å nå disse målene. I startups spesielt er det en tendens til å heller ville “gunne på” enn å bruke tid på å definere mål. Ofte er målene allerede definert. Dersom målene ikke er definert, lag dem. Selv uten forankring (men så klart i tråd med strategien). Poenget er å vise at det er aktiviteter og initiativer på gang i bedriften jobber i retning av målene.

  2. Visualiser status

    Finn en måte å visualiser status og hvordan aktivitetene henger sammen med andre prioriteringer i bedriften. Transparens er avgjørende. Alle som vil (også de som ennå ikke vet at de vil) må kunne se status. Dette kan være så enkelt som et delt Google sheet, en melding i en Slack kanal, en prosjektplan eller en graf på et dashboard.

  3. Involver menneskene

    Noen trenger å kjenne at de eier ideen og føle på egen suksess. Om man er investor eller CEO i en startup, er det uansett viktig å skape eierskap til vekst og fremgang hos alle ansatte. Når ting går bra, skal det være lett synlig, transparent og tilgjengelig. Når ting går mindre bra, tar du skylden.

Kulturforandring

“Endringsledelse” som det heter på fint. Alt er alltid i endring. Persitance Hacking handler om å ha utholdenheten til å etablere en kultur for endring og forbedring. Innovasjonskultur kan man også kalle det.