IKEA Effekten

IKEA effekten gjør oss mer glade i noe vi har vært med på å lage. For mange gir det en mestringsfølelse å klare å montere IKEA-møbler feilfritt. Man blir litt ekstra glad i møblene fordi man har lagt ned en innsats. En ting du har laget selv har en uforholdsmessig høyere (affeksjons)verdi enn om du hadde kjøpt samme tingen ferdig laget. IKEA-effekten er også tydelig i start-up og grundermiljøer....

December 8, 2020

Confirmation Bias, eller Bekreftelsesfellen på norsk

Bekreftelsesfellen, eller Bekreftelsestendens, er et kognitivt bias som er svært vanlig. Når vi allerede har en (forutinntatt) oppfatning, har vi en tendens til å tolke informajsonen vi har, og lete etter ny informasjon, som bekrefter oppfatningen vi allerede har. Ganske enkelt fordi det er enklest. Vi husker også bedre den informasjonen som bekrefter den meningen vi hadde på forhånd. Det er viktig å være oppmersom på denne tankefeilen fordi den fort kan skape et ekkokammer for ufullstendig eller feilaktig informasjon....

December 8, 2020

Rammeeffekten eller Konteksteffekten (Framing Effect)

Hvordan informasjon, valg eller beslutningsgrunnlag presenteres, påvirker valget. Kahneman og Tversky kaller rammeeffekten et “kognitivt bias” eller tankefeil1. Dette er et begrep i adferdsøkonomien der psykologi møter økonomi. Er innpakningen fin, er innholdet fint En velorganisert, polert pitch med flotte powerpoints og tilsynelatende god dokumentasjon påvirker publikum til å tro at innholdet også er bra. Man blir offer for rammeeffekten når man dømmer en pitch på presentasjonen fremfor innholdet....

December 7, 2020

Forankringseffekten (Anchoring Effect)

Forankringseffenten, eller ankereffekten er en tankefeil. Vi har en tendens til å legge mer vekt på den første informasjonen vi får om et emne, enn den informasjonen vi får senere. Vi sammenligner hele tiden påfølgende informasjon med den første (“ankeret”) vi fikk. I en forhandling kan det være lurt å være førstemann til å slenge ut et anker slik at diskusjonen har dette som utgangspunkt. Det å legge for stor vekt på et bestemt holdepunkt i bedømmelse, som for eksempel når noe som inntreffer først i en sekvens av informasjon dominerer totalinntrykket....

December 7, 2020